Úvod » Projekty » Týden s prevencí nejen v dopravě

Týden s prevencí nejen v dopravě

Projekt je volným pokračováním projektů Preventivně informační skupiny Okresního ředitelství Policie České republiky Olomouc, statutárního město Olomouc a Městské policie z předchozích let, které NBO podporovala. Jedná se o prezentačně propagační akce, jejichž smyslem je přispívat ke změně postojů v chápání policejních složek nejenom jako represivního orgánu, ale především jako služby veřejnosti. Projekt také napomáhá veřejnosti orientovat se v zajišťování své vlastní bezpečnosti. Při těchto projektech se přednostně zaměřujeme na mladou generaci, zejména žáky prvního stupně základních škol, protože u této věkové skupiny považujeme prevenci za nejefektivnější.

Program proběhl v týdnu od 16. 9. - 22. 9. 2004:

Den na dopravním hřišti spojený se soutěží. 

Besedy a přednášky pro seniory a zdravotně postižené občany se zaměřením na osobní bezpečnost a bezpečnost v dopravě (přímo v domovech pro důchodce, v domech s pečovatelskou službou, klubech pro důchodce apod.). 

Den s prevencí na silnici - dopravně bezpečnostní akce zaměřená na řidiče motorových vozidel, cyklisty a chodce. 

Realizace prezentační akce policejních složek na Výstavišti Flora a.s.

Součástí projektu je obměna reklamního poutače v rámci Městského informačního a orientačního systému na náměstí Národních hrdinů z roku 2003.

Konference "Prevence kriminality a sociálně patologických jevů ve městě Olomouci" spojená s výstavou propagačních materiálů a tiskovin. 

Konference byla určena především pro odbornou veřejnost a v jejím průběhu se setkali představitelé mnohých olomouckých institucí, které se zabývají především prevencí kriminality i sociálně patologických jevů. Diskutovalo se o tématech jako strategie prevence kriminality v Olomouci a v Olomouckém kraji, práce Městské policie a Policie ČR, podpora neziskového sektoru, problém národnostních menšin, drogová problematika.

Na konferenci vystoupili se svými příspěvky: PhDr. Jarmila Fritscherová - manažerka prevence kriminality statutárního města Olomouc, která celou konferenci organizovala, PeadDr. Miroslav Pilát - vedoucí odboru sociálních služeb a zdravotnictví, Michal Poláček - manažer prevence kriminality Olomouckého kraje, Radim Schubert - tajemník NBO, Mgr. Pavel Skalický - ředitel Městské policie Olomouc, PhDr. Pavla Nachtmannová - poradkyně pro národnostní menšiny Magistrátu města Olomouc, Mgr. Jitka Dolejšová - vedoucí preventivně informační skupiny OŘ Policie ČR Olomouc, Bc. Ladislav Spurný - pracovník pro sociálně-patologické jevy a protidrogovou prevenci odboru školství Olomouckého kraje, Kamil Jurčík - vedoucí protidrogového oddělení Celního ředitelství Olomouc.

Nadace Bezpečná Olomouc

Partneři

Advokátní kancelář Pečený, Fučík, Langer BastArt.cz Hotel S-PORT Véska, Olomouc | Hotel S-Port Véska

Mediální partneři

Olomoucký deník Nejlepsi-adresa.cz - nejlepší adresa na internetu Radio Haná - nejlepší hudební výběr Olomouc - zprávy, hudba, zábava, četba Televizní studio ZZIP, s.r.o. - Olomoucká televize zzip R1 MORAVA INFO - kalendárium Inzerce zdarma - online bazar | Profit-inzerce.cz I-OLOMOUC | Informace - kultura - společnost