Nadační den dětí ve Smetanových sadech 5. 6. 2022 Výtvarná soutěž Bezpečná Olomouc 2022 Adventní varhanní koncert 14.12.2021

Srdečně vás zveme na varhanní koncert. Přijďte se vánočně naladit a zpříjemnit si adventní čas.

Koncert proběhne za  předepsaných epidemiologických opatření. Děkujeme za jejich dodržování a respektování.

Bezpečná cesta do školy 2021Výtvarná soutěž Bezpečná Olomouc 2021Nadace Bezpečná OlomoucNadace Bezpečná OlomoucNadace Bezpečná OlomoucNadace Bezpečná Olomouc

Adventní varhanní koncert se bohužel kvůli situaci s COVID-19 letos neuskuteční. Tato skutečnost nás velmi mrzí. Rádi bychom Vám za Nadaci Bezpečná Olomouc popřáli v této době zejména dobré zdraví, klidné a pohodové vánoční svátky strávené s Vašimi blízkými. Těšíme se na Vás na dalších nadačních projektech v roce 2021. 

vanoce

BCDS1

V neděli 13. září 2020 ožil park na Floře tradiční rodinnou akcí Bezpečná cesta do školy. 

Stovky dětí soutěžily na stanovištích bezpečnostních a záchranných složek, sledovaly tradiční i méně tradiční vystoupení v podání olomouckých zájmových kroužků.

Celá akce byla opět zaměřena především na bezpečnost dětí v silničním provozu.

Svou často až napínavou a nebezpečnou práci přiblížili dětem zástupci složek záchranného integrovaného systému, jako jsou policisté, hasiči a záchranáři.

BCDS


Nadace Bezpečná Olomouc oslavila čtvrtstoletí. Zazpíval i Václav Neckář

OLOMOUC – V úterý 29. října se ve Velkém sále Arcibiskupství olomouckého uskutečnil slavnostní galavečer konaný u příležitosti 25. výročí vzniku Nadace Bezpečná Olomouc (dále NBO).

Večerem provedla moderátorka České televize Eva Šimčíková. A nezůstalo jen u toho, součástí galavečera byl také koncert legendy české hudební scény Václava Neckáře.

Galave__er_29.10.2019

Během programu jsme představili úspěšné projekty Nadace Bezpečná Olomouc, které jsme za uplynulých 25 let uskutečnili, a předali jsme pamětní listy jako poděkováním všem, kteří nadaci dlouhodobě pomáhají dělat z Olomouce bezpečné město,“ uvedl MUDr. Mgr. Ivan Langer, předseda správní rady NBO.

Poděkování a pamětní listy

Zakladatelé NBO společně s členy čestného výboru, dozorčí rady a správní rady předali 6 pamětních listů.

Vedle složek Integrovaného záchranného systému si speciální poděkování zasloužil emeritní ředitel ZŠ Komenium František Vlček.

Oceněné instituce byly:

  1. Za Policie ČR Olomouc převzal Plk. Ing. Richard Jílek, zástupce vedoucího územního odboru Olomouc
  2. Za Městská policie Olomouc převzal Mgr. Pavel Skalický, ředitel
  3. Za Hasičský záchranný sbor Olomouckého kraje převzal Ing. Karel Kolařík, ředitel
  4. Za Zdravotnická záchranná služba Olomouckého kraje převzala Ing. Andrea Rakovičová, pověřená ředitelka
  5. Za Římskokatolickou farnost sv. Mořice převzal P. Mgr. František Hanáček, farář
  6. Za Základní škola Komenium převzala Mgr. Petra Romanovská, ředitelka školy

Zpěvák Sebastian se v Olomouci vydá na Bezpečnou cestu do školy

OLOMOUC – V neděli 15. září 2019 od 13 hodin proběhne v areálu Výstaviště Flora (pavilon H) třináctý ročník rodinné akce Bezpečná cesta do školy. Součástí nabitého programu je i oblíbený veletrh volnočasových aktivit pro děti a mládež. Bezpečné cesty do školy, za kterou stojí Nadace Bezpečná Olomouc, se každoročně účastní kolem 3 tisíc lidí.

25 let Nadace Bezpečná Olomouc

V letošním roce oslaví Nadace Bezpečná Olomouc 25. výročí vzniku. U té příležitosti vystoupí během Bezpečné cesty do školy oblíbený zpěvák Sebastian se svou kapelou. Koncert začne v 17 hodin na pódiu.

Program pro malé i velké

Děti i rodiče se můžou těšit na hry, soutěže o hodnotné ceny, různá vystoupení v podání olomouckých zájmových kroužků a nespočet poučných zážitků. Svou často až napínavou a nebezpečnou práci přiblíží zástupci složek záchranného integrovaného systému, jako jsou policisté, hasiči a záchranáři. „Chybět nebude prohlídka hasičské cisterny, sanitky, policejních vozů nebo laserové střelnice. To běžný člověk jen tak neuvidí a my jsme rádi, že můžeme názorně ukázat, co obnáší práce lidí, kteří zachraňují životy. Zajímavá nejen pro děti bude i ukázka práce kriminalistického technika,“ uvedl zakladatel Nadace Bezpečná Olomouc Ivan Langer. Ale to zdaleka není všechno. Zástupci Městské policie Olomouc s sebou vezmou tzv. opilecké brýle, s kterými si zájemci projdou připravenou dráhu, a odstrašující bude i simulace požití drog. Na Floru přijede také Český kynologický svaz se svými čtyřnohými pomocníky, kteří všem přítomným ukážou dokonalou poslušnost. Paragáni z Hanáckého paraklubu zase předvedou seskok padákem a zástupci zdravotnické školy vysvětlí základy první pomoci. Součástí Bezpečné cesty do školy je také veletrh volnočasových aktivit, který dětem i rodičům představí zájmové kroužky v Olomouci. Vstup na akci je volný a v případě nepříznivého počasí se program přesouvá do pavilonu výstaviště.

Kdo je Sebastian?

Mladý a velmi talentovaný zpěvák, textař a kytarista, který se proslavil společným singlem s ATMO Music „Polety“. Následoval jeho vlastní hit „Toulavá“ a jeho hudební kariéra naplno odstartovala. „Na okamžik, kdy jsem poprvé slyšel písničku Toulavá z rádia, se nedá zapomenout. Makal jsem v továrně a hlavu měl plnou snů i falešných představ. Ale chytil jsem šanci a šel si za svým. Zariskoval jsem, nechal práci a hudbě se začal věnovat naplno,“ vzpomíná Sebastian. Před dvěma lety vydal první desku a absolvoval první samostatné turné. O tom, že deska měla (má) úspěch, svědčí platinový certifikát udělovaný za úspěšný prodej.

Tradiční rodinná akce

Bezpečná cesta do školy dnes patří k tradičním rodinným akcím v Olomouci. Cílem je naučit děti všímat si okolí, vnímat dopravní prostředí a orientovat se v něm, vytvořit správné návyky při pohybu na silnicích a v dopravě, seznámit je s možným nebezpečím a rizikovými oblastmi a vést je k opatrnosti. Výsledkem toho všeho by mělo být výrazné snížení počtu dopravních nehod s účastí dětí. Právě proto dostala akce název Bezpečná cesta do školy.

Sebastian_resize

Dětské radovánky a oceňování strážníka, který zachránil život

Nadace Bezpečná Olomouc ve spolupráci s městem Olomouc připravila v parku v Rudolfově aleji šestý ročník dětského dne s atraktivním programem pro všechny příchozí. Balónkový klaun, zorbing, skákací hrad, kola a koloběžky, in-line brusle, malování na obličej, bublinová dílna, to je jen částečný výčet ze všech jednadvaceti stanovišť, na kterých děti soutěžily.

Po splnění soutěží, kde si děti ověřily jejich šikovnost i obratnost a postupně tak naplnily svoji hrací kartu razítky, dostaly sladkou odměnu a následně proběhlo losování hracích karet o 20 hodnotných cen, které obsahovaly stolní hry dopravního podniku, poukázky do kina Cinestar, aquaparku, Adventure golf, dále pak pastelky, voskovky, fixy, trička a další sportovní vybavení.

Program na pódiu vyvrcholil v závěru odpoledne předáním cen Nadace Bezpečná Olomouc za hrdinský čin uskutečněný v loňském roce. V kategorii strážník městské policie byl oceněn Martin Navrátil, který po oznámení, že se v uzamčeném vozidle na předním sedadle nachází převrácená dětská sedačka i s kojencem rozhodl k násilnému vniknutí do vozidla v rámci krajní nouze, protože zde hrozilo přímé ohrožení života malého dítěte (i s ohledem k nízkým venkovním teplotám). Teleskopickým obuškem strážník rozbil zadní okno vozidla a následně se protáhl k místu, kde bylo dítě zaklíněno. Kojence, který byl opřen hlavou dolů o podlahu vozidla, vytáhl a dítě v tu dobu začalo vzlykavě a unaveně plakat. Po vytáhnutí z místa, kde bylo dítě zaklíněno, bylo předáno přes okno vozidla kolegovi, který mezitím zajistil přivolání záchranné lékařské služby. Ve zbylých dvou kategoriích nebyl nalezen žádný případ, kdy by došlo k záchraně života, zdraví nebo majetku.

Z rukou předsedy správní rady Nadace Ivana Langera a náměstka primátora Martina Majora obdržel strážník Navrátil šek na 10.000,-Kč a pamětní cenu symbolizující podání pomocné ruky v nouzi.

„Těší nás, že i přes širokou nabídku aktivit po celém městě si přišlo zasoutěžit na 500 dětí a do soutěží se občas zapojili i jejich rodiče či prarodiče, kteří si takto zavzpomínali na svá mladá léta,“ zdůraznil Josef Kaštil, tajemník Nadace Bezpečná Olomouc.

NBO_DETSKY_DEN_2019upr_19

NBO_DETSKY_DEN_2019upr_85

Výtvarná soutěž Bezpečná Olomouc

Ve čtvrtek 23. května 2019 se již po 14. konalo slavnostní vyhlášení nejlepších žáků a dětí z olomouckých mateřských a základních škol, kteří umělecky ztvárňovali téma "Jak se správně chovat ve veřejné dopravě". Letošního ročníku ze zúčastnilo na 300 dětí a žáků. 


Nadaca slaví letos své 25. výročí a Dopravní podnik města Olomouce dokonce již 120. výročí vzniku. Proto tvořili mladí umělci tentokrát výtvarná díla na téma spojená s veřejnou dopravou. Při této činnosti, která probíhala nejčastěji v hodinách výtvarné výchovy, mohli pedagogové hovořit s žáky též o problematice bezpečnosti a čerpat z jejich vlastních zážitků, představivosti a motivovat je ke kresbě a malbě na toto téma. Nad letošním ročníkem převzal záštitu náměstek primátora Martin Major, který má dopravu ve své gesci.


Slavnostní vyhlášení spojené s vernisáží děl proběhlo v čerstvě zrekonstruovaném freskovém sále Základní školy Komenium.

Předseda Správní rady nadace Ivan Langer spolu s ředitelem školy Františkem Vlčkem, předsedou Dozorčí rady a představenstva dopravního podniku Josefem Kaštilem a Jaromírem Machálkem předali diplomy, knižní a výtvarné odměny za nejlepší díla. 


MŠ- ceny:
1. cena:  MŠ Škrétova- kolektivní práce dětí , tramvaj
2. cena: MŠ Dvorského- kolektivní práce dětí 5 až 6 let
3. cena: MŠ Dělnická - Barevný svět , Nguyen Le Minch a Amálie Strnadová - 6 let

MŠ - čestná uznání:
1. čestné uznání: MŚ Jílová -  Nikoleta Galbová - 6 let
2. čestné uznání: MŚ Rooseveltova - kolektivní práce tří dětí
3. čestné uznání: MŠ Barevný svět - Nguyen Le Minh, Valentýna Havelková -6 let
4. čestné uznání: MŠ Mozartova - kolektiv dětí

ZŠ - I. stupeň, ceny:
1. cena:  FZŠ Komenium -  kolektiv dětí 4.A, kniha slušného chování
2. cena: ZŠ Nemilany - Eliška Režňáková, 4. ročník
3. cena: ZŠ Mozartova - Tereza Mrnková, 10 let
4. cena: FZŠ Komenium - kolektiv dětí 5.A, prostorová práce - tramvaj

ZŠ I. stupeň, čestná uznání:
1. FZŠ Komenium - kolektiv dětí 1.A, prostorová práce
2. FZŠ Komenium - Vendula Tallová, 5. ročník
3. ZŠ Stupkova - Vítězslav Coufal, 5. ročník

ZŠ -  II. stupeň, ceny:
1. cena: FZŠ Komenium - Adéla Vrbická, 6.B
2. cena: ZŠ Heyrovského - Radim Ryšavý, Norbert Pazdera, David Novák, 6. ročník
3. cena: FZŠ Komenium - kolektiv, 12 žáků 6.B, prostorové práce - doprava
4.cena: ZŠ Heyrovského - Matyáš Sedláček

ZŠ - čestná uznání:
1.čestné uznání: ZŠ Demlova - Denisa Marková, 14 let
2. čestné uznání: FZŠ Komenium - Aneta Havlíková a Jindřich Blaťák, 6. ročník 

3. čestné uznání: ZŠ Demlova - Vítězslav Stodůlka, 6. ročník

NBO_KOMENIUM_2019upr_70NBO_25

Nadace Bezpečná Olomouc

Partneři

Advokátní kancelář Pečený, Fučík, Langer BastArt.cz Hotel S-PORT Véska, Olomouc | Hotel S-Port Véska

Mediální partneři

Olomoucký deník Nejlepsi-adresa.cz - nejlepší adresa na internetu Radio Haná - nejlepší hudební výběr Olomouc - zprávy, hudba, zábava, četba Televizní studio ZZIP, s.r.o. - Olomoucká televize zzip R1 MORAVA INFO - kalendárium Inzerce zdarma - online bazar | Profit-inzerce.cz I-OLOMOUC | Informace - kultura - společnost Jsem z Olomouce