Úvod » Nadační den dětí

Nadační den dětí

Dětské radovánky a oceňování strážníka, který zachránil život

Nadace Bezpečná Olomouc ve spolupráci s městem Olomouc připravila v parku v Rudolfově aleji šestý ročník dětského dne s atraktivním programem pro všechny příchozí. Balónkový klaun, zorbing, skákací hrad, kola a koloběžky, in-line brusle, malování na obličej, bublinová dílna, to je jen částečný výčet ze všech jednadvaceti stanovišť, na kterých děti soutěžily.

Po splnění soutěží, kde si děti ověřily jejich šikovnost i obratnost a postupně tak naplnily svoji hrací kartu razítky, dostaly sladkou odměnu a následně proběhlo losování hracích karet o 20 hodnotných cen, které obsahovaly stolní hry dopravního podniku, poukázky do kina Cinestar, aquaparku, Adventure golf, dále pak pastelky, voskovky, fixy, trička a další sportovní vybavení.

Program na pódiu vyvrcholil v závěru odpoledne předáním cen Nadace Bezpečná Olomouc za hrdinský čin uskutečněný v loňském roce. V kategorii strážník městské policie byl oceněn Martin Navrátil, který po oznámení, že se v uzamčeném vozidle na předním sedadle nachází převrácená dětská sedačka i s kojencem rozhodl k násilnému vniknutí do vozidla v rámci krajní nouze, protože zde hrozilo přímé ohrožení života malého dítěte (i s ohledem k nízkým venkovním teplotám). Teleskopickým obuškem strážník rozbil zadní okno vozidla a následně se protáhl k místu, kde bylo dítě zaklíněno. Kojence, který byl opřen hlavou dolů o podlahu vozidla, vytáhl a dítě v tu dobu začalo vzlykavě a unaveně plakat. Po vytáhnutí z místa, kde bylo dítě zaklíněno, bylo předáno přes okno vozidla kolegovi, který mezitím zajistil přivolání záchranné lékařské služby. Ve zbylých dvou kategoriích nebyl nalezen žádný případ, kdy by došlo k záchraně života, zdraví nebo majetku.

Z rukou předsedy správní rady Nadace Ivana Langera a náměstka primátora Martina Majora obdržel strážník Navrátil šek na 10.000,-Kč a pamětní cenu symbolizující podání pomocné ruky v nouzi.

„Těší nás, že i přes širokou nabídku aktivit po celém městě si přišlo zasoutěžit na 500 dětí a do soutěží se občas zapojili i jejich rodiče či prarodiče, kteří si takto zavzpomínali na svá mladá léta,“ zdůraznil Josef Kaštil, tajemník Nadace Bezpečná Olomouc.

NBO_DETSKY_DEN_2019upr_42

NBO_DETSKY_DEN_2019upr_25

NBO_DETSKY_DEN_2019upr_19NBO_DETSKY_DEN_2019upr_85

Nadace Bezpečná Olomouc

Partneři pro
Nadační dětský den
a předání cen NBO