Cena Nadace Bezpečená Olomouc

Projekt oceňuje kvalitní výkon policistů a strážníků olomouckého regionu a odměňuje mimořádné činy civilních osob, které svou pomocí či hrdinským činem přispěly k záchraně života, zabránění škody na majetku nebo byly jinak nápomocny k odhalení trestného činu.

Cena NBO je vyhlašována ve třech kategoriích. První zahrnuje policisty Policie České republiky v Olomouci, druhá strážníky Městské policie Olomouc a třetí civilní osoby. Navržené kandidáty v první a druhé kategorii předkládají příslušní ředitelé policie a městské policie. Komise složená z členů Správní a Dozorčí rady Nadace Bezpečná Olomouc vyhodnotí nominace prvních dvou kategorií a rozhodne o ocenění. Civilní osoby jsou nominovány na základě návrhů novinářské obce a občanů. Jsou vytipovány tři nominace, z nichž mohou být vybráni držitelé ocenění. Do hlasování kategorie Civilní osoby se může na internetových stránkách www.nbo.cz zapojit i veřejnost a ovlivnit tak rozhodnutí komise (složené z olomouckých novinářů).

Cílem oceňování mimořádných činů policistů a strážníků je upozornit širokou veřejnost na jejich náročnou a důležitou práci. Také by Cena NBO měla být i určitou motivací pro její budoucí vykonávaní. Projekt vychází z přesvědčení, že i mezi občany je mnoho takových, kteří si ocenění zaslouží. Také pro olomouckou veřejnost by ocenění mělo být stimulem ke zvýšení zájmu o bezpečnost našeho města.

Zpět na projekty