O nás

Proč chceme bezpečnou Olomouc?

Ve městě, které milujeme, žijí naše děti, přátelé i blízcí. Proto chceme, aby se cítili bezpečně za každé situace.

1994
vznik Nadace
Bezpečná Olomouc
500+
odhalených
přestupků
díky kamerám
80
hrdinů odměněných
za své činy
60 000
návštěvníků akcí
pořádaných nadací

Příběh bezpečné Olomouce

Za své působení jsme zrealizovali nebo podpořili celou řadu projektů zlepšujících bezpečnost města Olomouce.

Podařilo se nám pomoci městu zprovoznit 31 stacionárních kamer, 61 pohledových kamer, 2 panoramatické a 10 bezpečnostních kamer umístěných v 5 podchodech pro chodce. Díky nim je ročně odhaleno přes 500 přestupků, trestných činů a dalších problémů v našem městě.

Kromě projektů pro městskou policii jsme zorganizovali také několik dalších týkajících se bezpečnosti na kole, v ulicích, zabezpečení bytů, vzdělávání seniorů a tak dále.

Bezpečí na prvním místě

Když jsme Nadaci Bezpečná Olomouc zakládali, měli jsme v hlavách jednu myšlenku – udělat z Olomouce bezpečnější město, krůček po krůčku.

Jak na to? Snažíme se postupně zvyšovat bezpečnost ve městě, vzdělávat policisty a strážníky, odměňovat hrdinské činy policistů i řadových občanů a připravovat programy působící jako prevence proti kriminalitě. Zaměřujeme se na oblast dopravy či drogových závislostí a cílíme především na děti a mládež.

Orgány NBO

Správní rada

 • MUDr. Mgr. Ivan Langer, předseda správní rady
 • RNDr. Ivan Kosatík, místopředseda správní rady
 • Mgr. Pavel Skalický, ředitel Městské policie Olomouc
 • Plk. Mgr. Jiří Musil, MBA, vedoucí územního oddělení Olomouc Policie ČR
 • PhDr. František Kalabis, CSc., podnikatel
 • JUDr. Petr Ritter, advokát, spisovatel
 • Mgr. Markéta Záleská, ředitelka spolku Muzeum Olomoucké pevnosti

Čestný výbor

 • Mgr. Miroslav Žbánek, MPA, primátor statutárního města Olomouc
 • Mons. Jan Graubner, arcibiskup pražský
 • Prof. Mgr. Jaroslav Miller, M.A., Ph.D., emeritní rektor Univerzity Palackého v Olomouci
 • Ing. Karel Kolářík, ředitel Hasičského záchranného sboru Ol. kraje
 • MUDr. Ivo Mareš, MBA, ředitel Zdravotnické záchranné služby Ol. kraje
 • Plk. Ing. Libor Krejčiřík, ředitel Krajského ředitelství policie Ol. kraje
 • Plk. RNDr. Jaroslav Skříčil, bývalý ředitel krajského ředitelství Olomouckého kraje
 • Prof. RNDr. Lubomír Dvořák, CSc., emeritní rektor Univerzity Palackého v Olomouci
 • Prof. MUDr. Miloslav Duda, DrSc., profesor II. Chirurgické kliniky Fakultní nemocnice Olomouc
 • Ing. Jaromír Gajda, místopředseda dozorčí rady SK Sigma Olomouc
 • Jiří Dopita, bývalý český profesionální hokejista, hokejový reprezentant
 • Prof. PhDr. Pavel Zatloukal, emeritní ředitel Muzea umění Olomouc
 • Jiří Skácelík, galerista

Dozorčí rada

 • Mgr. Markéta Lukášová Brynecká, advokátka
  JUDr. Zdeněk Šťastný,
  advokát
 • Ing. Renáta Přikrylová, ekonomka

Tajemnice

 • Kristina Mejías Andia

Naše projekty