Výtvarná soutěž

Výtvarná soutěž vznikla v roce 2006 a navazuje na projekty NBO zaměřené na bezpečnost dětí. Ve spolupráci s pedagogy mateřských a základních škol se děti aktivně zapojují do problematiky bezpečnosti a prevence kriminality a utvářejí si postoj k policistům, hasičům a záchranářům. Stovky dětí ve třech kategoriích každým rokem výtvarně zpracovávají témata týkající se bezpečnosti v Olomouci. Lze využít hodin výtvarné výchovy – pedagogové mohou promluvit s dětmi o problematice bezpečnosti a prevence kriminality, čerpat z jejich vlastních zážitků, představivosti a motivovat je ke kresbě a malbě na tato témata.

Soutěž je vyhlašována ve třech kategoriích: děti předškolního věku, žáci 1. stupně a žáci 2. stupně základních škol. Tento projekt, který je realizován ve spolupráci se Základní školou Komenium (ulice 8. května 29, Olomouc), si získává stále větší prestiž a hlavně oblibu u dětí. Partnerem projektu je statutární město Olomouc.

Zpět na projekty