Bezpečí je věcí nás všech!

Informační kampaň má za cíl poukázat na trestnou činnost krádeží. Preventivní zaměření projektu vychází z prosté teze, že krádežím se dá mimo jiné předcházet i větší zainteresovaností občanů.

Tento společný projekt Preventivně informační skupiny Policie ČR, statutárního města Olomouc, Městské policie a Nadace Bezpečná Olomouc podporuje snižování počtu kapesních krádeží.

Tento druh majetkové trestné činnosti představuje pro město Olomouc trvalý bezpečnostní problém a souvisí i s tzv. sociální kriminalitou majetkového charakteru.

Hlavním cílem projektu je osobní bezpečnost občanů a návštěvníků města.

Zpět na projekty