Bezpečná ulice

Nadace Bezpečná Olomouc iniciovala celý projekt kamerového monitorovacího systému a stála u jeho zrodu. Olomouc byla jedno z prvních měst v České republice, které tento systém uvedla v život. Kamerový monitorovací systém města Olomouce provozovaný Městskou policií má nyní 31 stacionárních kamer doplněných 61 pohledovými

kamerami, 2 panoramatické kamery a 10 bezpečnostních kamer, umístěných v 5 podchodech pro chodce. Velkou předností kamerových systémů je možnost nepřetržitého monitorování ulic či jiných prostor. Jedná se o nadstandardní technické vybavení, a to především díky kvalitnímu přenosu obrazu v nočních hodinách.

Provoz kamerových systémů plní několik funkcí. Jednou z hlavních je možnost archivace a následné vyhodnocení obrazu ze zvolených lokalit. Další a velmi podstatnou roli hraje i psychologický efekt rozmístění kamer ve městě, má tedy preventivní charakter. Nasazení kamer v centru města umožní přesunout lidské síly městské i republikové policie do dalších problémových oblastí města. Významné je i to, že pro obsluhu centrálního monitorovacího pracoviště se zřídilo několik pracovních míst pro zdravotně postižené spoluobčany. Tento projekt bezesporu přispívá k vyšší bezpečnosti občanů v ulicích města a k účinnější ochraně jejich majetku. Na jeho financování se podílelo několik subjektů – Odbor prevence kriminality MV ČR, statutární město Olomouc a sponzorské dary Nadace Bezpečná Olomouc.

Lokality, v nichž byly kamery rozmístěny, byly vždy určeny po konzultaci s městskou a republikovou policií. Upřednostněny tak byly zejména ty lokality, kde byla zaregistrována vysoká míra pouliční kriminality. Statistické údaje potvrzují smysluplnost, plnou oprávněnost a preventivní účinnost kamerového monitorovacího systému. Z hlediska celkového hodnocení je rozhodující, že v monitorovaných lokalitách je bezpečněji a výskyt trestné činnosti je zde nižší.

Zpět na projekty