Bezpečně na silnici

Projekt je realizován v rámci Komplexního součinnostního programu prevence kriminality a je zaměřen na bezpečnou dopravu.

Projekt podporuje snižování dopravní nehodovosti a úrazovosti v Olomouci s cílem chránit především nejohroženější účastníky silničního provozu – děti a seniory.

Projekt je realizován v několika částech: Vytipovali jsme nejrizikovější místa v oblasti dopravy v okolí základních škol a formou nástřiků na vozovku umístili bezpečnostní výstražné značky.

Policisté realizovali besedy a přednášky na školách, které by měly přispět k informovanosti dětí o bezpečnosti na silnicích. Preventivní působení na řidiče formou bezpečnostních akcí přímo v terénu.

Zpět na projekty