Komplexní preventivní program - prožitkové lekce

rojekt občanského sdružení P-centrum navazuje na projekt z minulého roku, který NBO také podpořila.

Jedná se o realizaci komplexního preventivního programu založeného na principu prožitkové pedagogiky s cílovou skupinou dětí a mládeže. Program je zaměřen na předávání pravdivých informací o drogách, na vytváření žádoucích postojů vůči drogám, na podpoře zdravého životního stylu, na řešení problémových situací, na nácviku účinného odmítání drog.

V rámci projektu na vzájemné spolupráci zapojených škol do projektu s ostatními subjekty sítě pomoci, která navazuje na primární prevenci, program vyhledávání, kontaktování a monitorování ohrožených skupin jedinců a práce s touto mládeží. Programy jsou vytvářeny jednotlivým školám podle jejich potřeb na míru, ve spolupráci se školami, zahrnuje i poradenskou službu.

Jde o dlouhodobý, soustavný a komplexní preventivní program, založený na principech prožitkové pedagogiky, tzn. učení se přímým vlastním prožitkem a vlastní zkušeností při jednání. Žáci zde nepřijímají pouze pasivní informace, ale jsou aktivně zapojeni do hry v navozeném prostředí a přijímaných rolích.

Zpět na projekty