Mobilní dětské dopravní hřiště

Cílem projektu je vybudování mobilního dětského dopravního hřiště, obsluhovaného pracovníky Městské policie Olomouc.

Hlavním důvodem vzniku tohoto projektu jsou stále narůstající počty úrazů dětí v souvislosti se zvyšujícím se silničním provozem ve městě.

Toto mobilní hřiště by bylo přesunováno přímo k cílovým skupinám tj. k žákům prvního stupně, a přímo v areálu základní školy či v její blízkosti by přispívalo k praktickému upevnění zásad bezpečného chování chodců a cyklistů v silničním provozu, získaných v hodinách dopravní výchovy.

Zpět na projekty