Pojízdné preventivní pracoviště

Cílem projektu bylo vybudovat přestavbou autobusu pojízdné preventivní pracoviště městské policie, které by pružně reagovalo na aktuální vývoj kriminality ve městě a vyjíždělo do určité lokality, kde hrozí vyšší riziko trestné činnosti. Na místě pak občany informuje o možnostech prevence či ochrany.

Pracoviště je využitelné i pro preventivní práci na školách, pro práci s potenciálně ohroženými osobami (senioři, zdravotně handicapovaní, turisté apod.).

Uvedením pojízdného preventivního pracoviště došlo k zásadnímu posunu jak v chápání a vnímání činnosti samotné městské policie, tak v posunu vnímání její preventivní funkce a tím k posílení důvěry občanů v práci Městskou policii Olomouc.

Zpět na projekty