Program prevence kriminality v médiích

Jedná se o projekt, týkající se medializace preventivních aktivit. Konkrétně jde o výrobu přibližně pětiminutových instruktážních filmů z oblasti prevence, jedná o projekty Bezpečná ulice, Pojízdné preventivní pracoviště a Komunitní práce s rizikovou mládeží.

V rámci tohoto projektu bylo také připraveno několik informačních filmů o realizátorech Komplexního součinnostního programu města Olomouce.

Zejména jde o gestora, kterým je statutární město Olomouc, dále o Nadaci Bezpečná Olomouc a Městskou policii, která je v tomto programu od počátku a nově také o Preventivní informační skupinu Policie ČR.

Filmy jsou pravidelně vysílány v Městském informačním vysílání kabelové televize města Olomouce. Vysílání by mělo probíhat nepřetržitě 24 hodin a po týdení obměně.

Zpět na projekty