Stop kapsářům!

Projekt je zaměřený na prevenci kapesních krádeží, krádeží motorových vozidel či věcí v nich umístěných. Jde o druh trestné činnosti, která má největší podíl na celkovém nárůstu trestné činnosti ve městě.

Jeho snahou je systematickou osvětou zapojit občany do ochrany svého zdraví a majetku.

Umístěním světelných pohyblivých nápisů v prostředcích městské hromadné dopravy, které spolu se zvukovým upozorněním nabádá cestující k větší opatrnosti před zloději, chceme docílit prevence této trestné činnosti.

Zmíněná zvuková a vizuální nahrávka bude po dohodě s DPMO zařazována vždy v období, kdy je pravděpodobné zvýšení výskytu kapesních krádeží, např. v období turistické sezony, před vánočními svátky apod.

Zpět na projekty