Úvod » Novinky

Novinky

Na Floře dětem ukážou, jak zachraňují životy

26.08.2021

OLOMOUC - V neděli 19. září 2021 proběhne v parku na Floře oblíbená rodinná akce Bezpečná cesta do školy. Nabitý program i oblíbený veletrh volnočasových aktivit začne ve 13 hodin v parku u pavilonu H a pořádá ho Nadace Bezpečná Olomouc. Chybět nebudou policisté, hasiči a záchranáři se svými vozidly.

Program pro malé i velké

Patnáctý ročník Bezpečné cesty do školy zve na hry, soutěže o hodnotné ceny, tradiční i méně tradiční vystoupení v podání olomouckých zájmových kroužků, ale i celou řadu poučných zážitků. Ty jsou zaměřené především na bezpečnost dětí v silničním provozu. Svou často až napínavou a nebezpečnou práci přiblíží zástupci složek záchranného integrovaného systému, jako jsou policisté, hasiči a záchranáři. „Děti i dospěli si budou moct prohlédnout hasičské cisterny, sanitky, policejní auta nebo laserovou střelnici. To se jen tak nevidí a my jsme rádi, že můžeme názorně ukázat, co obnáší práce lidí, kteří zachraňují životy. Zajímavá bude i ukázka práce kriminalistického technika,“ uvedl zakladatel Nadace Bezpečná Olomouc Ivan Langer. Ale to zdaleka není všechno. Zástupci Městské policie Olomouc s sebou vezmou tzv. opilecké brýle, s kterými si zájemci projdou připravenou dráhu, a odstrašující bude i simulace požití drog. Hasiči zase názorně ukážou vyprošťování z havarovaného vozidla.

Na Floru přijede také Český kynologický svaz se svými čtyřnohými pomocníky, kteří všem přítomným ukážou dokonalou poslušnost. Paragáni z Hanáckého paraklubu  předvedou seskok padákem a zástupci zdravotnické školy vysvětlí základy první pomoci. 


Vyberte dětem zájmový kroužek

Součástí Bezpečné cesty do školy je také veletrh volnočasových aktivit, který dětem i rodičům představí zájmové kroužky v Olomouci. Vstup na akci je volný a v případě nepříznivého počasí se program přesouvá do pavilonu výstaviště. „I letos ale budeme doufat v pěkné počasí, aby se celý program mohl odehrát venku, mimo uzavřený prostor. Loni to i přes nepříznivou covidovou situaci vyšlo na jedničku,” dodali organizátoři. 

Každoroční rodinná akce

Bezpečná cesta do školy dnes patří k tradičním rodinným akcím v Olomouci. Cílem je naučit děti všímat si okolí, vnímat dopravní prostředí a orientovat se v něm, vytvořit správné návyky při pohybu na silnicích a v dopravě, seznámit je s možným nebezpečím a rizikovými oblastmi a vést je k opatrnosti. Výsledkem toho všeho by mělo být výrazné snížení počtu dopravních nehod s účastí dětí. Právě proto dostala akce název Bezpečná cesta do školy.

 Více na Facebooku

Leták

Vyhlášení vítězů 15. ročníku výtvarné soutěže Bezpečná Olomouc

30.06.2021

V pondělí 28. června jsme slavnostně vyhlásili vítěze 15. ročníku výtvarné soutěže Bezpečná Olomouc. Tématem bylo "Učíme se být ohleduplní a pomáháme si". Do letošního ročníku se zapojilo 266 dětí.

Výtvarná soutěž Bezpečná Olomouc

24.05.2021

Nadace Bezpečná Olomouc ve spolupráci s FZŠ Komenium vyhlašuje již 15. ročník výtvarné soutěže pro mateřské a základní školy.

 Letošní ročník reaguje na celosvětovou pandemii koronaviru.

Téma soutěže: Učíme se být ohleduplní a pomáháme si

V této nelehké době čelí lidstvo problematice šíření pandemie, potýká se s řadou problémů, které mají stabilizovat a udržet  celosvětové zdraví, je nutné naučit se respektovat řadu omezujících nařízení a tak pečovat o své zdraví i zdraví ostatních. Děti tráví čas v kruhu rodiny a mají možnost zjistit více informací o sobě i o svých blízkých.

Cíl: Nakresli nebo namaluj  obrázek o tom jak pomáháš svým blízkým a oni tobě. Jak pečuješ o své zdraví tělesné i duševní – nosíš roušku, používáš ochranné rukavice, sportuješ, jíš zdravé potraviny. Nakresli vtipný obrázek obličeje s rouškou nebo ozdob roušku či ochranné rukavice ornamentem. Můžeš také výtvarně ztvárnit konkrétní situace, jak pomáhají lékaři a zdravotní sestry, jak se o nás starají a pracují s velkým vypětím.

Technika: Volba techniky je libovolná. Lze zvolit kresbu či malbu temperovou i vodovou barvou, kombinovat jiné techniky např. koláž, muchláž, monotyp atd. Záleží na možnostech a zálibách. 

Formát: V letošním roce lze vytvářet pouze dvourozměrné práce na papíře formát A4 nebo A3.

Termín vyhlášení soutěže: 30. 4. 2021

Termín zaslání výtvarných prací: 30. 5. - 4. 6. 2021

Do uvedeného data lze zaslat fotografii výtvarné práce (rozlišení obrázků 1024 x 768) na emailovou adresu bezpecnaolomouc@zskomenium.cz 

Termín ukončení soutěže a vyhlášení výsledků:

Zaslané výtvarné práce posoudí výtvarná porota, vybere nejhezčí díla a udělí ceny. Slavnostní předání diplomů a cen autorům výtvarných děl se bude konat dle aktuálních epidemiologických opatření v budově FZŠ Komenium na ulici 8. května 29 v Olomouci. Detailní informace budou aktualizovány na www.zskomenium.cz

Záštitu nad akcí převzala Mgr. Markéta Záleská, náměstkyně primátora statutárního města Olomouce.

MUDr. Mgr. Ivan langer

předseda Správní rady NBO


Mgr. Petra Romanovská

ředitelka školy

Mgr. Josef Kaštil

předseda dozorčí rady DPMO

Leták ke stažení 

Nadační den dětí a předání Ceny NBO rok 2019

28.05.2019

Dětské radovánky a oceňování strážníka, který zachránil život

Nadace Bezpečná Olomouc ve spolupráci s městem Olomouc připravila v parku v Rudolfově aleji šestý ročník dětského dne s atraktivním programem pro všechny příchozí. Balónkový klaun, zorbing, skákací hrad, kola a koloběžky, in-line brusle, malování na obličej, bublinová dílna, to je jen částečný výčet ze všech jednadvaceti stanovišť, na kterých děti soutěžily.

Po splnění soutěží, kde si děti ověřily jejich šikovnost i obratnost a postupně tak naplnily svoji hrací kartu razítky, dostaly sladkou odměnu a následně proběhlo losování hracích karet o 20 hodnotných cen, které obsahovaly stolní hry dopravního podniku, poukázky do kina Cinestar, aquaparku, Adventure golf, dále pak pastelky, voskovky, fixy, trička a další sportovní vybavení.

Program na pódiu vyvrcholil v závěru odpoledne předáním cen Nadace Bezpečná Olomouc za hrdinský čin uskutečněný v loňském roce. V kategorii strážník městské policie byl oceněn Martin Navrátil, který po oznámení, že se v uzamčeném vozidle na předním sedadle nachází převrácená dětská sedačka i s kojencem rozhodl k násilnému vniknutí do vozidla v rámci krajní nouze, protože zde hrozilo přímé ohrožení života malého dítěte (i s ohledem k nízkým venkovním teplotám). Teleskopickým obuškem strážník rozbil zadní okno vozidla a následně se protáhl k místu, kde bylo dítě zaklíněno. Kojence, který byl opřen hlavou dolů o podlahu vozidla, vytáhl a dítě v tu dobu začalo vzlykavě a unaveně plakat. Po vytáhnutí z místa, kde bylo dítě zaklíněno, bylo předáno přes okno vozidla kolegovi, který mezitím zajistil přivolání záchranné lékařské služby. Ve zbylých dvou kategoriích nebyl nalezen žádný případ, kdy by došlo k záchraně života, zdraví nebo majetku.

Z rukou předsedy správní rady Nadace Ivana Langera a náměstka primátora Martina Majora obdržel strážník Navrátil šek na 10.000,-Kč a pamětní cenu symbolizující podání pomocné ruky v nouzi.

„Těší nás, že i přes širokou nabídku aktivit po celém městě si přišlo zasoutěžit na 500 dětí a do soutěží se občas zapojili i jejich rodiče či prarodiče, kteří si takto zavzpomínali na svá mladá léta,“ zdůraznil Josef Kaštil, tajemník Nadace Bezpečná Olomouc.NBO_DETSKY_DEN_2019upr_19NBO_DETSKY_DEN_2019upr_85

Výtvarná soutěž Bezpečná Olomouc 2019

03.04.2019

Výtvarná soutěž Bezpečná Olomouc

Ve čtvrtek 23. května 2019 se již po 14. konalo slavnostní vyhlášení nejlepších žáků a dětí z olomouckých mateřských a základních škol, kteří umělecky ztvárňovali téma "Jak se správně chovat ve veřejné dopravě".  Letošního ročníku ze zúčastnilo na 300 dětí a žáků. 

Nadaca slaví letos své 25. výročí a Dopravní podnik města Olomouce dokonce již 120. výročí vzniku. Proto tvořily mladí umělci tentokrát výtvarná díla na téma spojená s veřejnou dopravou. Při této činnosti, která probíhala nejčastěji v hodinách výtvarné výchovy, mohli pedagogové hovořit s žáky též o problematice bezpečnosti a čerpat z jejich vlastních zážitků, představivosti a motivovat je ke kresbě a malbě na toto téma. Nad letošním ročníkem převzal záštitu náměstek primátora Martin Major, který má dopravu ve své gesci.

Slavnostní vyhlášení spojené s vernisáží děl proběhlo v čerstvě zrekonstruovaném freskovém sále Základní školy Komenium. Předseda Správní rady nadace Ivan Langer spolu s ředitelem školy Františkem Vlčkem, předsedou Dozorčí rady a představenstva dopravního podniku Josefem Kaštilem a Jaromírem Machálkem předali diplomy, čestná uznání, knižní a výtvarné odměny za nejlepší díla. A pozvali všechny na nedělní Nadační den dětí (26.5.) a na Den otevřených dvěří DPMO (1.6.)


MŠ- ceny:
1. cena:  MŠ Škrétova- kolektivní práce dětí , tramvaj
2. cena: MŠ Dvorského- kolektivní práce dětí 5 až 6 let
3. cena: MŠ Dělnická - Barevný svět , Nguyen Le Minch a Amálie Strnadová - 6 let

MŠ - čestná uznání:
1. čestné uznání: MŚ Jílová -  Nikoleta Galbová - 6 let
2. čestné uznání: MŚ Rooseveltova - kolektivní práce tří dětí
3. čestné uznání: MŠ Barevný svět - Nguyen Le Minh, Valentýna Havelková -6 let
4. čestné uznání: MŠ Mozartova - kolektiv dětí

ZŠ - I. stupeň, ceny:
1. cena:  FZŠ Komenium -  kolektiv dětí 4.A, kniha slušného chování
2. cena: ZŠ Nemilany - Eliška Režňáková, 4. ročník
3. cena: ZŠ Mozartova - Tereza Mrnková, 10 let
4. cena: FZŠ Komenium - kolektiv dětí 5.A, prostorová práce - tramvaj

ZŠ I. stupeň, čestná uznání:
1. FZŠ Komenium - kolektiv dětí 1.A, prostorová práce
2. FZŠ Komenium - Vendula Tallová, 5. ročník
3. ZŠ Stupkova - Vítězslav Coufal, 5. ročník

ZŠ -  II. stupeň, ceny:
1. cena: FZŠ Komenium - Adéla Vrbická, 6.B
2. cena: ZŠ Heyrovského - Radim Ryšavý, Norbert Pazdera, David Novák, 6. ročník
3. cena: FZŠ Komenium - kolektiv, 12 žáků 6.B, prostorové práce - doprava
4.cena: ZŠ Heyrovského - Matyáš Sedláček

ZŠ - čestná uznání:
1.čestné uznání: ZŠ Demlova - Denisa Marková, 14 let
2. čestné uznání: FZŠ Komenium - Aneta Havlíková a Jindřich Blaťák, 6. ročník 
3. čestné uznání: ZŠ Demlova - Vítězslav Stodůlka, 6. ročník

NBO_KOMENIUM_2019upr_44

page1

NBO_KOMENIUM_2019upr_72

Vernisáž Výtvarné soutěže a předání cen nejlepším umělcům

12.05.2017

Na tři sta žáků z pětatřiceti olomouckých mateřských a základních škol se zúčastnilo již dvanáctého ročníku Výtvarné soutěže Bezpečná Olomouc, kterou pořádá Nadace Bezpečná Olomouc ve spolupráci s pedagogy mateřských a základních škol a pod záštitou primátora města Antonína Staňka. Letos žáci tvořili výtvarná díla na téma ”SPORTOVNÍ I POHYBOVÉ AKTIVITY A DĚTSKÉ HRY S POUŽITÍM OCHRANNÝCH PRVKŮ A POMŮCEK“ a při této činnosti, která probíhala nejčastěji v hodinách výtvarné výchovy, mohli pedagogové hovořit s žáky též o problematice bezpečnosti a prevence kriminality a čerpat z jejich vlastních zážitků, představivosti a motivovat je ke kresbě a malbě na tato témata.

Výtvarná soutěž byla završena ve čtvrtek 11. května 2017 v reprezentativních prostorách Základní školy Komenium vernisáží žákovských výtvorů, mezi kterými byly kresby, malby, skládačky, prostorové nebo audiovizuální dílo. Předseda Správní rady NBO Ivan Langer spolu s ředitelem školy Františkem Vlčkem a primátorem Antonínem Staňkem předali diplomy, čestná uznání, knižní a výtvarné odměny za nejlepší díla.

Soutěžilo se v několika kategoriích. V rámci mateřských škol byly oceněny především kolektivní práce z Mateřských škol Sedmikráska, Rooseveltova Mozartova nebo Jílová. Z řad žáků prvního stupně základních škol získal vedle dalších kolektivních prací ocenění osmiletý Petr Konečný ze ZŠ Mozartova. Na druhém stupni excelovala díla ze školy ze Svatého Kopečku, Komenium nebo Heyrovského.
„Díla jsou tento rok opět velmi povedená a děti jejich činností ukázaly, že jim práce příslušníků policie není lhostejná a navíc nás těší, že se letos mohlo vystavit na 300 prací“, shodli se závěrem předseda Nadace i primátor města.

IMG_5492

IMG_5512

Nadační dětský den 2016 a Cena NBO za rok 2015

29.05.2016

Více jak půl tisíce dětí soutěžilo v parku na Nadačním dětském dni

Nadace Bezpečná Olomouc ve spolupráci s městem Olomouc připravila v parku v Rudolfově aleji třetí ročník dětského den s atraktivním programem pro všechny příchozí. Kouzelník, vodní zorbing, segwaye, kola, koloběžky, in-line brusle, skákací hrad, netradiční táborové hry, bumber ball, to je částečný výčet ze všech dvaceti stanovišť, na kterých děti soutěžily.

Po splnění soutěží, kde si děti ověřily jejich šikovnost i obratnost a postupně tak naplnily svoji hrací kartu razítky, dostaly sladkou odměnu a následně proběhlo losování hracích karet o cca 15 hodnotných cen, které obsahovaly poukázky do kina cinestar, do aquaparku, do pevnosti poznání, ale i pastelky, deníčky, hrníčky a další.

Program na pódiu vyvrcholil v závěru odpoledne předáním cen Nadace Bezpečná Olomouc za hrdinský čin v roce 2015. Ve třech kategoriích byli oceněni policista Tomáš Polián, který zachránil život turistovi, který spadl ze skály a ztratil tak vědomí. Jako druhého Nadace ocenila pracovníka Městské policie Olomouc Iva Krčmáře, opět za záchranu života, tentokrát paní, která upadla na kolejích a nemohla vstát. Ve třetí kategorii ocenění obdržela hasička Irena Piteráková, která zachránila život ženě, kterou vyprostila z hořícího auta těsně před výbuchem.

IMG_6657upr IMG_7694uprIMG_7585upr

Bezpečná cesta do školy 2015

02.11.2015

Letošní ročník Bezpečné cesty do školy se mimořádně vydařil.

Nejen, že jej navštívilo opět o něco více lidí než v předchozích letech, ale vyšlo také počasí a o volnočasové aktivity nebyla rozhjodně nouze. Děti si rozhodně zasoutěžili, rodiče si určitě vybrali, které koníčky by jejich dítka mohla navštěvovat a hlavně všichni strávili pohodové nedělní odpoledne v prostorách Smetanových sadů.

IMGS0756

IMGS0166

Cena NBO za hrdinský čin 2014

30.04.2015

Cena_NBO_nominace

Adventní varhanní koncert

19.12.2014

nbo_adventni_koncert

Slavnostní Galavečer

01.12.2014

Nadace završila své 20. výročí slavnostním galavečerem, kde formou předání pamětních listů došlo k poděkování dlouholetým partnerm Nadace, kteří svými činy dlouhodobě přispívají k větší bezpečnosti ve městě. Arcibiskup promoval publikaci vydanou k tomuto výročí. Závěrem vystoupila AnnaK. Oceněna byla dokonce i činnost Nadace, když ředitelé bezpečnostních složek IZS předali pamětní list předsedovi správní rady NBO. Večerem prováděl moderátor Jan Čenský.

IMGS3676

Bezpečná cesta do školy 2014

22.09.2014

Včera proběhl další, tentokrát 8. ročník projektu Bezpečná cesta do školy. Na 500 dětí se zapojilo do soutěží, na cca 3000 lidí zhlédlo policejní a hasičské zásahy, ukázky tanečních, bojových či uměleckých představení jednotlivých volnočasových aktivit. Děti si mohly vyzkoušet i nachystané dopravní hřiště, laserovou pistoli, vystřelit si ze středověké kuše. Nakonec se vylosovaní šťastlivci proletěli záchranářským vrtulníkem či obdrželi vstupenky do Aquaparku nebo Cinestaru. Příchozí si mohli pochovat a pohladit lenochoda Bohouše z místní ZOO. Děti se opět mohly zábavnou formou seznámit s bezpečnostními složkami a naučit se předcházet nebezpečným situacím a pro případ, že k nim dojde, vědět, jak se zachovat. Rodiče se mohli inspirovat širokou škálou volnočasových aktivit, které se v průběhu projektu prezentovali.

IMGS0579 IMGS1030IMGS0919

Cena NBO za čin z roku 2013

11.06.2014

Nadace Bezpečná Olomouc ocenila hrdinské činy

Nadace Bezpečná Olomouc dnes ocenila hrdiny z řad bezpečnostních složek, kteří ve dvou případech zachránili život lidem v tísni. Policista Martin Mészáros i strážníci David Císař a David Šíp prokázali nevšední dávku odvahy a nasazení při záchraně lidských životů. „Oceněním těchto mimořádných činů si projekt Cena NBO klade za cíl upozornit širokou veřejnost na náročnou a důležitou práci strážníků a policistů,“ konstatoval předseda správní rady nadace Ivan Langer.

Podpraporčík Mészáros se loni 13. září rozhodl pomoci muži, který visel polovinou těla z konce sedlové střechy na Wolkerově ulici v Olomouci a pravděpodobně se rozmýšlel spáchat sebevraždu. Otevřenými půdními dveřmi se dostal po střešním žebříku až na nejvyšší místo střechy. Bez jakéhokoliv jištění, pouze za využití kabelových rozvodů sjel po úzké hraně střešního štítu až k okraji střechy, kde se mu podařilo jednou rukou obejmout dotyčného muže. Druhou rukou se policista přidržoval za kabel antény a s vypětím všech sil držel muže bez hnutí na okraji střechy, neboť sebemenší pohyb by znamenal jejich pád z pětadvacetimetrové výšky. Po příjezdu Hasičského záchranného sboru se za využití výškové plošiny podařilo oba zachránit, přičemž zachráněný muž byl předán bez jakékoliv újmy lékařům. Policista svou rozhodností a vysoce profesionálním přístupem při výkonu služby bez ohledu na své zdraví přispěl k záchraně lidského života a naplnil tak beze zbytku policejní heslo „pomáhat a chránit“.

Strážníci Císař a Šíp dne 6. srpna 2013 vyjeli k případu, kdy do řeky Moravy na Komenského ulici spadl muž a zmizel pod hladinou. Po příjezdu Císař bez váhání skočil do řeky a plaval k bezvládnému tělu, které nesla řeka. I s tonoucím pak doplaval zpět k druhému břehu, kde společně s kolegou Šípem vytáhli tělo nahoru a ihned zahájili resuscitaci. Záchranné službě se pak po příjezdu podařilo obnovit u muže základní životní funkce. Z výše uvedeného je zřejmé, že oba strážníci významně přispěli k záchraně lidského života.

Cena veřejnosti letos zůstala neudělena.

Letos slaví Nadace Bezpečná Olomouc 20 let od svého vzniku a v průběhu roku si připomíná úspěšné projekty i společnou práci nadace. Proto se vedení nadace rozhodlo spojit tradiční udělování cen nadace nově s nadačním dětským dnem, který dnes přitáhl do Smetanových sadů v Olomouci tisíce rodin s dětmi.

Cena_NBO_2013

Výtvarná soutěž

15.05.2014

Více jak 500 žáků z 21 mateřských a základních olomouckých škol se zúčastnilo již devátého ročníku Výtvarné soutěže Bezpečná Olomouc, kterou pořádá Nadace Bezpečná Olomouc ve spolupráci s pedagogy mateřských a základních škol. Tentokrát žáci tvořili výtvarná díla na téma „BEZPĚČNĚ NA KOLE“ a při této činnosti, která probíhala nejčastěji v hodinách výtvarné výchovy, mohli pedagogové hovořit s žáky též o problematice bezpečnosti a prevence kriminality a čerpat z jejich vlastních zážitků, představivosti a motivovat je nejen ke kresbě a malbě, ale taktéž ke skutečně bezpečnější jízdě na kole na cyklostezkách i na silnicích.

Výtvarná soutěž byla završena ve čtvrtek 15. května 2014 v reprezentativních prostorách Základní školy Komenium vernisáží žákovských výtvorů, mezi kterými byly kresby, malby či skládačky. Předseda Správní rady NBO Ivan Langer spolu s ředitelem školy Františkem Vlčkem předali diplomy, čestná uznání a knižní odměny za nejlepší díla.

IMG_3205

IMG_3240obrazek

Nominace hrdinů na Cenu NBO za rok 2013

04.05.2014

Letos se koná 9. ročník Ceny NBO za hrdinské činy. Toto ocenění odměňuje kvalitní výkon policistů a strážníků olomouckého regionu, mimořádné činy civilních osob, které přispěly k záchraně života, zabránění škody na majetku nebo byly jinak nápomocny k odhalení trestného činu.

Nominace v kategorii civilní osoby mohou ovlivnit samotní občané, a to tím, že své tipy na ocenění zašlou do 15. května na adresu nbo@nbo.cz.

Hlasovat o těchto „civilních hrdinech" mohou opět občané od 16. do 27. května, a to na stránkách www.nbo.cz.

Jak postupovat, když máte ve svém okolí hrdinu, který naplňuje výše uvedená kritéria?

Na e-mail nbo@nbo.cz pošlete do 15. 5. tip se jménem hrdiny a popisem činu, který vykonal včetně místa a času. V případě doplnění údajů Vás bude kontaktovat tajemník nadace.

Od 16. 5. pak bude viset na webu nbo.cz seznam nominovaných, kterým může dát hlas Vy i další lidé. Hlasování se uzavírá 27. 5., další den zasedá komise, která vybere i na základě hlasování veřejnosti z nominovaných hrdinu, jehož čeká ocenění.

nadacni_detsky_den

Tisková konference

11.03.2014

Nadace Bezpečná Olomouc slaví 20 let od založení

Olomouc – Nadace Bezpečná Olomouc, která od 90. let pomáhá vytvářet ve městě atmosféru klidu a bezpečí, slaví letos 20 let od založení. „Rádi bychom ve výročním roce více přiblížili naši práci široké olomoucké veřejnosti, zejména prostřednictvím akcí, které tradičně pořádáme,“ řekl tajemník nadace Josef Kaštil.

Nevládní organizace si při vzniku dala za cíl mimo jiné zvyšování bezpečnosti ve městě, vzdělávání policistů a strážníků, odměňování významných činů policistů i občanů či prevenci kriminality, např. v oblasti drogových závislostí či dopravy. Její preventivní projekty směřují zejména k dětem a mládeži. A právě těmto projektům chce nadace dát letos větší popularitu. Proto nechala vytvořit výroční vizuál a svoji činnost chce více prezentovat prostřednictvím médií i partnerů.

„Již tento měsíc pořádáme výtvarnou soutěž pro děti mateřských a základních škol na téma Bezpečně na kole, na začátek června chystáme Nadační den s bohatým programem pro rodiny, kde vyhlásíme i tradiční Ceny NBO. Kalendář zahrnuje i zářijovou akci Bezpečná cesta do školy, na kterou se naučily chodit tisíce Olomoučanů, a výroční rok zakončíme adventním varhanním koncertem u sv. Mořice,“ vyjmenoval předseda správní rady nadace Ivan Langer.

Jedním z nejvýznamnějších počinů nadace je pomoc městu s budováním kamerového systému městské policie, který výrazně zvýšil bezpečnost a snížil kriminalitu v centrálních částech Olomouce. Za nadací je řada dalších projektů týkajících se bezpečnosti na kole, v ulicích, zabezpečení bytů, vzdělávání seniorů apod. „Rozhodně nebudeme spát na vavřínech, bezpečnost je téma, které vnímá široká veřejnost jako jedno z nejcitlivějších ze všech,“ dodal Langer.

Čísla o práci nadace:

- V Olomouci je v provozu 29 kamer, které ročně odhalí v průměru 660 přestupků, trestných činů či problémů ve městě

- Za 20 let činnosti nadace odměnila 49 lidí za nevšední činy v oblasti bezpečnosti

- Nadačních akcí se zúčastnilo 25.000 návštěvníků

- Nadace rozdělila za dobu své existence 8.713.786 korun

obrazek

Vyhlášení Výtvarné soutěže Bezpečná Olomouc

11.03.2014

Pro rok 2014 byla dnes vyhlášena Výtvarná soutěž pro mateřské a základní školy. Děti mohou umělecky ztvárnit téma: "Bezpečně na kole" a zasílat výtvory odborné porotě do konce dubna. 15. května proběhne od 16hodin v prostorách ZŠ Komenium vernisáž spolu s vyhlášením a oceněním nejlepších děl.


Adventní varhanní koncert 2013

10.03.2014

V roce 2013 opět na varhany hrál varhaník Karel Martínek a na trubku Jaroslav Kocourek. Koncert se uskutečnil v pátek 13. prosince od 19hodin v Chrámu Sv. Mořice. Odpočinout si v průběhu vánočního shonu a zaposlouchat se do tónů skladeb známých autorů vážné varhanní hudby přišlo řádově na 600.

Adventni varhanni koncert_1

Cena Nadace Bezpečná Olomouc 2012

03.05.2013

Cena_NBO_billboard_2a

Cena_NBO_citylight_2a

BEZPEČNÁ CESTA DO ŠKOLY 2012

02.09.2012

Bezpecna_cesta_do_skoly_2012

V sobotu 8. září od 13 hodin proběhne ve Smetanových sadech u pavilonu H akce Bezpečná cesta do školy, která učí děti chovat se v dopravním prostředí bezpečně a tím výrazně snížit počet dopravních nehod s účastí dětí. Těšit se můžeme na všechny složky integrovaného záchranného systému (Policie ČR, Městská policie, Zdravotnická záchranná služba a Hasičský záchranný sbor Olomouckého kraje, kynologové a další), vyzkoušet si výzbroj a výstroj, prohlédnout si záchranný, policejní či hasičský vůz. Pro děti je připraveno mnoho zajímavých soutěží o atraktivní ceny, některé se budou moci proletět vrtulníkem. Dále též umožní akce rodičům i dětem seznámit se se zájmovými a volnočasovými aktivitami, které jsou provozovány a určeny pro mládež. Po celou dobu akce se prezentují jednotlivé volnočasové aktivity a každá z nich má umístěn svůj informační stánek v prostorách konané akce.

Plaketu Policie České republiky udělil policejní prezident

02.08.2012

image2

MUDr. Mgr. Ivan Langer, předseda správní rady, přebírá z rukou krajského ředitele Policie ČR plaketu, která byla udělena Nadaci Bezpečná Olomouc, za aktivní a příkladnou spolupráci s Krajským ředitelstvím policie Olomouckého kraje a její výrazný podíl na preventivních aktivitách směřujících ke zlepšování situace v oblasti kriminality a zvyšování pocitu bezpečí obyvatel Olomouce.

image3

Tisková zpráva Výtvarná soutěž Bezpečná Olomouc

14.06.2012

Stovky olomouckých žáků umělecky odmítaly drogy

Stovky žáků z dvanácti olomouckých mateřských a základních škol se zúčastnilo již sedmého ročníku Výtvarné soutěže Bezpečná Olomouc, kterou pořádá Nadace Bezpečná Olomouc ve spolupráci s pedagogy mateřských a základních škol. Tentokrát žáci tvořili výtvarná díla na téma „STOP DROGÁM“ a při této činnosti, která probíhala nejčastěji v hodinách výtvarné výchovy, mohli pedagogové hovořit s žáky též o problematice bezpečnosti a prevence kriminality a čerpat z jejich vlastních zážitků, představivosti a motivovat je ke kresbě a malbě na tato témata.

Výtvarná soutěž byla završena ve čtvrtek 14. června 2012 v reprezentativních prostorách Základní školy Komenium vernisáží žákovských výtvorů, mezi kterými byly kresby, malby či skládačky. Předseda Správní rady NBO Ivan Langer spolu s ředitelem školy Františkem Vlčkem předali diplomy, čestná uznání a knižní odměny za nejlepší díla. Soutěžilo se v několika kategoriích. V rámci mateřských škol byla oceněna především kolektivní práce z Mateřské školy Mozartova 6 a výkresy Elišky Bahunkové či Sabiny Kudláčkové z MŠ Jílová. Z řad žáků prvního stupně základních škol získali za nejpovedenější práci ocenění Lucie Konečná, Patrik Činčiala či Alexander Baláž ze Základní školy Komenium a v rámci druhého stupně zaznělo jméno Lukáše Vokurky a Anety Lejskové, taktéž ze Základní školy Komenium. Oceněno také bylo kolektivní dílo ze Základní školy Zeyerova.

„Díla jsou tento rok opět velmi povedená a děti jejich činností ukázaly, že jim problematika drog není lhostejná, zmínil závěrem Ivan Langer s konstatováním, že Nadace Bezpečná Olomouc již připravuje další ročník této již zaběhlé tradiční olomoucké akce.

IMG_0651 IMG_0656

Tisková zpráva Slavnostní vyhlášení Cen Nadace Bezpečná Olomouc

17.05.2012

Cena_NBO_Policiste

Dne 17. 5. 2012 ocenila Nadace Bezpečná Olomouc již po sedmé v reprezentačních prostorách Klášterního Hradiska osoby, které se v loňském roce nejvíce zasloužily o posílení bezpečnosti ve městě Olomouci. Ceny byly předány ve dvou kategoriích. Kategorie strážník Městské policie zůstane pro rok 2011 bez ocenění. Dle vyjádření pana ředitele Městské policie Olomouc Pavla Skalického nebyly nikým v této kategorii naplněna kritéria aby mohl být oceněn.

V kategorii policista Policie ČR ocenila nadace policisty Jiřího Kubáka, Michala Horáka, Vladimíra Koutského a Tomáše Svobodu s tím, že se týmovou prací významnou měrou podíleli na snížení kriminality ve městě Olomouci, kdy v období od počátku měsíce února 2011 do 5.srpna 2011 společně koordinovali vyšetřovací akci s názvem „Amsterdam“, která spočívala v eliminaci a postihu drogové kriminality na úseku dovozu a distribuci syntetických drog ze strany polského státního příslušníka v prodejnách zvaných „Amsterdam shop“. Díky jejich práci došlo prozatím k nepravomocnému odsouzení k trestu odnětí svobody s následným propadnutím věcí v hodnotě 1,3 milionu korun. Jejich kriminalisticko-taktické postupy se staly metodikou a předlohou pro jiná krajská ředitelství s výsledkem, že takovýto druh trestné činnosti na území našeho státu vymizel.

Cena_NBO_Jana_Coufalova

V kategorii civilní osoba ocenila Nadace Bezpečná Olomouc slečnu Janu Coufalovou za záchranu života tonoucího se dítěte. K neštěstí došlo u jezu na Mlýnském potoce na předměstí Olomouce. Při vyjížďce na koni Jana Coufalová zpozorovala tonoucí se dítě, které z vody vytáhla a jakožto studentka střední zdravotnické školy se jej jala křísit. Dítě se po chvíli masírování srdce probralo. „Jsem rád, že jsou mezi námi tací, kteří jsou ochotní ohrozit vlastní zdraví proto, aby pomohli druhým. Věřím, že takovýchto lidí bude i do budoucna přibývat“, zmínil Ivan Langer, předseda Správní rady Nadace Bezpečná Olomouc.

Dny bezpečnosti a zábavy

16.04.2012

mesic_bezpecnosti_net

Adventní varhanní koncert Nadace Bezpečná Olomouc

16.12.2011

adventni_varhanni_koncert_NBO_final_CB_malinkej

Nadace Bezpečná Olomouc uspořádala v pátek 16.12.2011 od 19:00 Adventní varhanní koncert. Akce se konala již tradičně v chrámu sv. Mořice v Olomouci. Do posledního místa zaplněné lavice kostela si mohly poslechnout díla významných autorů jako je J. S. Bach, J. Pachelbel, L. Boëlmann a L. Vierne. Na varhany hrál Karel Martínek. Koncert sklidil pochvalné ohlasy a vysoká návštěva je motivací do dalších let pro pořádání podobných akcí.

Program koncertu

Johann Sebastian Bach
Fantazie G dur BWV 572
Chorální předehra "Wachet auf, ruff uns die Stimme“ BWV 645
Fuga sopra il Magnificat BWV 733

Johann Pachelbel
Canon  D dur

Léon Boëlmann
Gotická suita (Introdukce – Chorál, Menuet, Modlitba k Panně Marii, Toccata)

Louis Vierne
Naïades
Carillon de Westminster

Karel Martínek
Improvizace

Nové transportéry do zrekonstruovaných parků

26.10.2011

segway1

Při příležitosti nově zrekonstruovaných parků ve městě Olomouci předala Nadace Bezpečná Olomouc strážníkům městské policie čtyři osobní transportéry Segway. S jejichž pomocí budou strážníci snadněji udržovat bezpečnost a pořádek v parcích a jejich nejbližším okolí. Vzhledem k elektrickému pohonu těchto transportérů navíc dojde i k mnohem šetrnějšímu zásahu do prostředí parků. „Transportéry Segway nesmí fungovat jako hračka, ale jako reálný prostředek k zefektivnění účinnosti městské policie,“ dodal Ivan Langer, předseda správní rady nadace. Díky jejich možné dosahované rychlosti (až 30km/hod) je zde větší možnost udržet rozsáhlé parky bezpečné a ve stavu klidného prostředí. Primárně využijeme tento dar v zrekonstruovaných parcích, kde budou lidem nejprospěšnější, dodal Pavel Skalický, ředitel Městské policie Olomouc. Nadace Bezpečná Olomouc vynaložila na nákup transportérů cca 760 tisíc korun.

Výběrové řízení Nadace Bezpečná Olomouc na poskytnutí nadačních příspěvků 2011

29.09.2011

nbo

Nadace Bezpečná Olomouc vyhlašuje výběrové řízení na poskytnutí nadačních příspěvků na projekty prevence kriminality a bezpečnosti na území města Olomouce. Nadace přerozděluje výnosy z prostředků získaných z NIF.

Komu je výběrové řízení určeno?

Všem subjektům, které chtějí realizovat projekty prevence kriminality a bezpečnosti na území města Olomouce.

Uzávěrka je 16. října 2011.

Kontakt:

Nadace Bezpečná Olomouc, Michalská 8, 772 00 Olomouc, mobil: 607 529 413, e-mail: nbo@nbo.cz

Zde si můžete stáhnout Souhrnný list projektu 2011 (formulář přihlášky)

Bezpečná cesta do školy 2011

11.09.2011

nbo_bcds1

V neděli 11.9.2011 se za slunečného počasí ve Smetanových sadech uskutečnil již 5. ročník akce Bezpečná cesta do školy, která je určena primárně pro rodiny s dětmi. V prvé řadě se účastníci mohli seznámit s fungováním a vybavením bezpečnostních složek, které zahrnovaly Policii ČR, Městskou policii Olomouc, Hasičský záchranný sbor či Zdravotnickou záchrannou službu. U těchto složek navíc děti plnily připravené úkoly a soutěže, v rámci kterých měly získat základní povědomí o dopravních značkách a bezpečném chování při chůzi do školy a ze školy.

Vedle přistavených policejních aut a skútrů, vozidel záchranné služby či hasičů přiletěla na travnatou plochu před pódium i pětice paragánů či záchranářský vrtulník. Pro případné zájemce byla přichystána laserová pistole či policejní výstroj, kterou si nejeden návštěvník i přes velmi horké počasí vyzkoušel. Naštěstí v největším parnu došlo na zásah hasičského záchranného sboru, který obnášel nejen vyproštění osoby uvízlé v autě, či hašení požáru, ale i předvedení vodního děla, jež osvěžilo velkou část přihlížejícího obecenstva.

Během těchto jednotlivých zásahů a představení bezpečnostních složek současně probíhaly na pódiu ukázky a představení jednotlivých volnočasových aktivit, mezi které patřily kroužky zabývající se tanci, hudbou, zpěvem, sebeobranou či bojovými sporty, výcvikem psů a mnohými dalšími.

Návštěvníci si z této akce mohli odnést nejen informace pro zlepšení bezpečnosti pro cestování do školy, získat zkušenosti a povědomí o bezpečnostních složkách, strávit příjemné odpoledne plné soutěží a úkolů k plnění, vyhrát zajímavé ceny jako například reflexní pásky, trička, omalovánky s bezpečnostní tématikou či sladkosti, ale také se mohli inspirovat prezentovanými volnočasovými aktivitami pro výběr svých budoucích koníčků.

Tisková zpráva • Bezpečná cesta do školy

20.08.2011

logo_bezpecna_cesta_do_skoly_male

"Dopravních nehod s účastí dětí stále přibývá. Uvědomujeme si, jak je bezpečnost našich dětí důležitá, proto jsme připravili projekt BEZPEČNÁ CESTA DO ŠKOLY, kterým chceme přispět k jejich větší ochraně." řekl předseda Správní rady Nadace Bezpečná Olomouc MUDr. Mgr. Ivan Langer. Ve spolupráci s Policií ČR, Městskou policií, Hasičským záchranným sborem, Zdravotnickou záchrannou službou a jednotlivými olomouckými školami chceme děti lépe připravit na dopravní provoz a jeho pravidla, seznámit je s možným nebezpečím a rizikovými oblastmi a vést je k větší opatrnosti. "Hlavním cílem našeho projektu je naučit děti všímat si více svého okolí, vytvořit si správné návyky při pohybu na silnici, vnímat dopravní prostředí, orientovat se v něm a chovat se bezpečně." pokračoval Ivan Langer.

Velká preventivní akce s názvem Bezpečná cesta do školy se koná v neděli 11.9.2011 od 13:00 do 17:00 v areálu Letní scény Výstaviště Flora Olomouc. Pro děti i jejich rodiče je připraven pestrý, zábavný i poučný program. Děti si mohou vyzkoušet své dovednosti na dopravním hřišti, prohlédnout si policejní vozidla a vybavení záchranného vrtulníku, podívat se na zásah hasičů, zdravotníků a policistů a také na výcvik psů a vyhrát nějakou zajímavou cenu. Nedílnou součástí programu je také rozdávání samoovinovacích reflexních pásků, které si mohou chodci i cyklisté jednoduše připevnit na svůj oděv a stávají se tak velmi dobře viditelnými za soumraku a zvláště v noci, kdy tyto reflexní pásky mnohonásobně zvyšují viditelnost chodce i cyklisty a snižují tak riziko nehody.

Dále jsme připravili omalovánky s bezpečnostní tematikou. Na jednotlivých obrázcích jsou zobrazena základní pravidla bezpečnosti při pohybu dětí ve městě, v blízkosti silnic i přímo v dopravním provozu nebo ve volném čase. Děti si tak zábavnou a přirozenou formou tato pravidla osvojují. Omalovánky mohou děti využít k vyplnění volného času, ale mají především preventivní účinek. 

Tak jako v předchozích letech proběhne v rámci Bezpečné cesty do školy i veletrh volnočasových aktivit nazvané CENTRUM VOLNÉHO ČASU, který nabídne rodičům a dětem širokou škálu sportovních, uměleckých, vzdělávacích a zábavných zájmových kroužků. Právě správné využití volného času je základem pro všechny děti školou povinné.

A4_cestadoskoly_2011_nahled_male

Rozhovor s Ivanem Langerem

07.05.2010

Co vás vedlo k myšlence založit Nadaci Bezpečnou Olomouc (NBO)?
Od počátku je jednou z priorit mé práce bezpečný život občanů. Proto jsme se rozhodli založit nadaci, která bude pomáhat zlepšovat práci policie v Olomouci a její vybavení. Nadace byla v době svého vzniku ojedinělým projektem v celé České republice a velmi rychle navázala úspěšnou spolupráci se všemi složkami policie i orgány města.

Jak byste shrnul šestnáctileté působení nadace?
Přes počáteční pomoc policii se v dalších letech nadace zaměřila na aktivní tvorbu a podporu projektů, jako jsou například budování kamerového systému a prevence proti kapsářům, bytovým zlodějům či vykrádání aut. V posledních letech se orientujeme na vlastní projekty Cena NBO, výtvarná soutěž Bezpečná Olomouc a Bezpečná cesta do školy.

Kam se bude nadace dál ubírat?
Nadace bude v následujících letech rozvíjet především preventivní programy pro děti, jako je právě Bezpečná cesta do školy. Zároveň se snažíme, aby naši práci vnímala široká veřejnost a velmi stojíme o její podporu. Každý z nás může pro bezpečnost našeho města něco udělat.

předseda Správní rady Nadace Bezpečná Olomouc

Nadace Bezpečná Olomouc

Partneři

Advokátní kancelář Pečený, Fučík, Langer BastArt.cz Hotel S-PORT Véska, Olomouc | Hotel S-Port Véska

Mediální partneři

Olomoucký deník Nejlepsi-adresa.cz - nejlepší adresa na internetu Radio Haná - nejlepší hudební výběr Olomouc - zprávy, hudba, zábava, četba Televizní studio ZZIP, s.r.o. - Olomoucká televize zzip R1 MORAVA INFO - kalendárium Inzerce zdarma - online bazar | Profit-inzerce.cz I-OLOMOUC | Informace - kultura - společnost